پژوهش سرای دانش آموزی نجف آباد
پژوهش سرای نجف آباد

پایتون

امروزه یکی از مهمترین کار های یادگیری زبان برنامه نویسی است

درسی

این دوره برای تقویت درس دانش آموز در مدرسه است

رباتیک

رشته رباتیک یک رشته فیزیکی است که به بچه ها حس خلاقیت را میدهد